SECAN 4 - Publicitat rotativa en vehicles

SECAN 4

SECAN 4 - Publicitat rotativa en vehicles

More details

More info

Seqüenciadors de publicitat A UNA CARA per cartelleria de 220 cm. de longitud per 180 cm. d'alçada, preparats per a la seva utilització amb fins a setze cartells d'informació segons el gruix del suport publicitari que utilitzi el client), programables en temps d'estada en pantalla de cada un dels cartells per separat i en quantitat de cartells a visualitzar. Cada un dels laterals del sistema pot fer funcionar de forma individual o síncrona respecte als dos laterals restants. Compten amb sistema de seguretat que assegura la parada de l'equip en previsió de ruptura de cartells, així com d'il · luminació posterior del sistema mitjançant tubs fluorescents d'alta lluminositat, aconseguint-se un gran efecte impactant cap al públic. El sistema de publicitat que se situa en la part posterior del vehicle, per facilitar l'accés a l'interior del mateix de manera que aquest quedi diàfan per poder situar al petites oficines (o fins i tot portar petites càrregues), de munta sobre la mateixa porta de obertura, de manera que aquesta ha de ser d'un sol full, amb obertura lateral i ha d'estar ben subjecta per evitar possibles descuelgues de la mateixa.