SECAN 1 - Publicitat dinàmica rotativa View larger

SECAN 1 - Publicitat dinàmica rotativa en petit format

SECAN 1

SECAN 1 - Publicitat dinàmica rotativa

More details

More info

Expositor de publicitat dinàmica rotativa per cartelleria de 50 cm. de longitud per 70 cm. d'altura preparats per utilitzar amb fins a setze cartells d'informació, programables en temps d'estada en pantalla dels cartells per separat i en nombre de cartells a visualitzar. Són sistemes ideals per a estacions de servei i bancs, on l'espai destinat a publicitat no és massa ampli i les informacions s'han d'actualitzar constantment. Els equips disposen d'una banda de plàstic transparent sobre la qual s'enganxen directament els cartells publicitaris per mitjà d'un simple cinta adhesiva. Es tracta d'equips preparats per al seu funcionament en interiors. Si el client ho desitja, el sistema pot incorporar un rellotge en temps real, així com una sonda de temperatura, tot inclòs a l'interior de l'equip, perquè l'atenció del possible client sigui cridada d'una manera més segura.