MDG VAL D6S - Marcador electrònic de pilota Valenciana View larger

MDG VAL D6S - Marcador electrònic de pilota Valenciana per a les modalitats d'Escala i Corda i Tempteig

MDG VAL-D6S

MDG VAL D6S - Marcador electrònic de pilota Valenciana

More details

More info

Marcador electrònic de sis dígits de 18 cm. d'altura especialment dissenyat per als esports de Tempteig i Escala i Corda compost dels següent elements: Una pantalla formada per 6 dígits indicadors de les funcions principals del sistema: Dos dígits en color groc per a la senyalització dels punts als quals es juga el partit. Dos dígits en color vermell per a la senyalització dels punts que aconsegueix l'equip A. Dos dígits en color blau per a la senyalització dels punts que aconsegueix l'equip B. Cinc punts indicadors per a cada un dels equips (cinc en blau i cinc en vermell). Dígits protegits amb policarbonat per evitar el seu deteriorament per cops. Indicació de l'equip en poder del servei per mitjà de fletxa lluminosa de color vermell. Taula de control i comandament controlada per microprocessador amb funcionament a 11.059 MHz D'alta precisió, i pantalla de LCD per programació inclosa dins de maleta de transport, amb polsadors d'alta sensibilitat i antirrobote. Comunicació Pantalla marcador - Taula de control amb possibilitat de control via ràdio (abast aproximat 75 metres). Possibilitat de selecció de dos jocs: En la modalitat de ESCALA I CORDA permet la configuració del nombre de punts als quals es juga la partida en múltiples de 5. Així mateix, permet la introducció del tempteig de cada joc per mitjà de tres punts lluminosos per a cada un dels equips amb indicació de 15, 30 i VAL, si un equip disposa de la indicació Val i aconsegueix un nou punt la pantalla ho reflecteix incrementant en cinc els punts aconseguits per l'equip en qüestió. Si un equip disposa de la indicació VAL i l'equip contrari aconsegueix un punt, el sistema decrementa la puntuació de l'equip que estava amb la indicació Val per deixar el marcador en posició 30-30. En la modalitat TEMPTEIG l'equip funciona com un marcador de pilota basca, permetent la selecció dels punts als quals es juga el partit i s'utilitzen els punts lluminosos de cada equip per indicar el nombre de treguis consecutius que ha realitzat cada equip. Quan els cinc punts lluminosos d'un ordinador estan engegats, es realitza el canvi de servei automàticament passant la possessió a l'equip contrari.