MDG SEG1 - Marcador de possessió de pilota independent del marcador principal. Dígits de 27 cm. d'alçada

MDG SEG1

MDG SEG1 - Marcador de possessió de pilota independent del marcador principal. Dígits de 27 cm. d'alçada

More details

More info

Marcador electrònic esportiu indicador de possessió de pilota en bàsquet. Compost per un Kit format pels següents elements:

Dos mòduls de dos dígits de 27 cm. d'altura cada un. Aquests mòduls estan preparats per a la seva col · locació en pista. Compten amb indicadors de temps de possessió de pilota.

Una taula de control i comandament.

Si aquests mòduls són independents del marcador principal, compten amb botzina manual i automàtica per indicació de cap de descompte. Compleixen amb la nova normativa de 14 - 24 segons de possessió de pilota.