Marcadors de Waterpolo

Els nostres marcadors electrònics per waterpolo estan fabricats d'acord a l'última normativa i reglamentació internacional. Les especials condicions atmosfèriques que es produeixen al voltant d'una piscina per culpa dels productes químics que s'afegeixen a l'aigua, provoquen que per waterpolo no es pugui utilitzar un marcador estàndard. Els nostres marcadors estan tractats perquè no s'alterin les seves característiques per cap corrosió.

Showing 1 - 4 of 4 items
Showing 1 - 4 of 4 items